Refractometru

Refractometru

Instrument de măsurare a concentraţiei lichidelor electrolite din acumulatoare, ale soluţiilor antiîngheţ, respectiv ale diferitelor soluţii de curăţare, prin determinarea procentajului masic sau al indicelui de refracţie.

Refractometrele din seria RHA au fost concepute pentru testarea concentraţiei soluţiei electrolite din acumulatoare, soluţiilor antiîngheţ, respectiv ale diferitelor soluţii de curăţare. Prin indicarea procentajului masic sau indicelui de refracţie se poate stabili temperatura de ingheţ a soluţiilor de propylene glycol sau ethylene glycol.

MOD DE UTILIZARE

Pasul 1.
Ridicaţi placa de plastic şi puneţi 2-3 picături de apă distilată pe prisma refractometrului. Închideţi placa de plastic in aşa fel încât apa să se intindă pe toată suprafata prismei, fără a se forma bule de aer sau pete uscate. Înainte de a trece la pasul 2 aşteptaţi aproximativ 30 de secunde până când aparatul se calibrează. (ACEASTĂ OPERAŢIE FACE POSIBILĂ AJUSTAREA PROBEI LA TEMPERATURA AMBIENTĂ A REFRACTOMETRULUI.)

Pasul 2.
Orientaţi prisma refractometrului cu scală gradată în direcţia sursei de lumină şi priviţi în ocular. Veţi vedea un câmp circular cu scală (după caz se poate să fiţi nevoiti să ajustaţi ocularul pentru a obţine o imagine clară). Partea superioară a câmpului trebuie să fie de culoare albastră, în timp ce partea inferioară de culoare albă.

Pasul 3.
Utilizând apa distilată ca şi lichid de probă, priviţi în ocular şi rotiţi şurubul de calibrare până când limita dintre partea superioară albastră şi cea inferioară albă se aşează pe scala zero. Acesta este sfârşitul calibrării. Asiguraţi-vă că temperatura mediului este corectă pentru testarea soluţiei (lichidului) pe care doriţi să-l măsuraţi! (calibrarea din fabrică se efectuează la temperatura de 20 °C) În cazul în care temperatura de lucru cunoaşte o variaţie mai mare de -15 °C, recomandăm recalibrarea aparatului în vederea obţinerii datelor corecte.
Dacă refractometrul include şi modulul de compensare automată a temperaturii, temperatura de lucru trebuie să fie neaparat de 20 °C, în timp ce se efectuează procedeul de recalibrare. Odată calibrat, variaţiile temperaturii mediului de lucru în intervale acceptabile (10 °C – 30 °C) nu vor afecta acurateţea rezultatelor.

Pasul 4.
Efectuaţi pasul 1 substituind apa distilată cu lichidul pe care doriţi să-l testaţi. După aceea, urmaţi paşii 2 şi 3. La pasul 3 veţi observa linia de delimitare dintre spaţiul albastru şi alb, astfel veti avea posibilitatea să citiţi direct de pe suprafaţa gradată concentraţia lichidului.

 

230,00 lei